آب نوردی (شنای استقامتی آبهای آزاد) - یکشنبه دوازدهم اردیبهشت 1389
هنر رزم برای افتادگی در کمال توانایی - چهارشنبه یکم خرداد 1387
کیوکوشین کاراته. رزم رزم آوران حق طلب - پنجشنبه دوم اسفند 1386
منم رفتم خدانگهدارتون باشه... - جمعه بیست و سوم آذر 1386
عکسهایی از اویامای بزرگ - سه شنبه بیستم آذر 1386
بنیانگذارکیوکوشین«ماسوتاتسواویاما» - پنجشنبه بیست و چهارم آبان 1386
شیهان بهمن امین - دوشنبه بیست و یکم آبان 1386
انواع ضربات پا - جمعه یازدهم آبان 1386
[عنوان ندارد] - چهارشنبه نهم آبان 1386
نمونه کاتای کیوکوشین کاراته - شنبه بیست و یکم مهر 1386
زندگینامه اویامای بزرگ بنیانگزار سبک جهانی کیوکوشین کاراته... - جمعه بیستم مهر 1386
سوسای اویاما بنیانگذار سبک جهانی کیوکوشین کای کان کاراته - جمعه نهم شهریور 1386
[عنوان ندارد] - دوشنبه بیست و پنجم تیر 1386
آرمهای کیوکوشین - شنبه بیست و سوم تیر 1386
عکسایی از ورزش رزمی کیوکوشین... - شنبه بیست و سوم تیر 1386
[عنوان ندارد] - شنبه بیست و سوم تیر 1386